Vergaderverzoeken (Meeting Requests) in Microsoft Outlook

Vergaderverzoeken (Meeting Requests) in Microsoft Outlook

Op kantoor zijn we ooit begonnen met Microsoft Schedule+ als agendatool. We planden afspraken met elkaar door de afspraak te kopiëren naar de agenda van de ander en, toen het bedrijf groter werd, naar de agenda van een ruimte. We zijn gewend om direct in elkaars agenda’s te plannen en een en ander op te schuiven als dat voor iedereen prima lijkt te werken. Vergaderverzoeken (meeting requests) en het afschermen van agenda’s leek omslachtig dus we hebben die werkwijze na het Schedule+-tijdperk nog een paar jaar volgehouden.

Natuurlijk gaf iedereen een eigen invulling aan de agenda waardoor je niet zo snel kon zien of iemand nu écht niet beschikbaar was als er iets in de agenda stond. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van een kantoordag en deze de status “Bezet” meegeven terwijl je dan juist wél beschikbaar bent voor afspraken op kantoor. Na als tussenstap een paar jaar met Zarafa als Exchange-kloon gewerkt te hebben zijn we onlangs overgestapt op Microsoft Exchange. Een mooi moment om de werkwijze rondom het inplannen van afspraken opnieuw tegen het licht te houden.

Mijn persoonlijke inzet was om naar één manier van het inplannen van afspraken toe te gaan waarbij agenda’s van collega’s en ruimtes eenduidig te interpreteren zijn. Daarnaast kan de Planningsassistent (Scheduling Assistant) natuurlijk helpen met het vinden van een datum en tijdstip in meerdere agenda’s. Tenslotte wilde ik de aanwezigheidsinformatie (presense status) benutten. In een e-mailbericht in Microsoft Outlook en naast een contactpersoon in communicatietool Microsoft Lync zie je, gebaseerd op onder andere de gebruikte agendastatus, direct of iemand beschikbaar is.

We begrepen dat het gebruikelijk is om agenda’s van anderen hooguit read-only beschikbaar te hebben en vergaderingen altijd via een vergaderverzoek (meeting request) te plannen. Beperkte toegang heeft als extra voordeel dat je geen fouten kunt maken in de agenda van iemand anders, bijvoorbeeld door per ongeluk een notitie aan te passen of afspraak te verwijderen/verplaatsen.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar ervaringen van organisaties waar agenda’s van collega’s afgeschermd zijn. Voor ons bleek het een erg omslachtige werkwijze doordat iedere wijziging door de handen van de organisator van een vergaderverzoek moet gaan, je wijzigingen in de juiste volgorde moet uitvoeren in verband met acceptatie van dubbele afspraken en de inhoud van afspraken niet te zien was. Na drie dagen hebben we alle agenda’s weer voor iedereen toegankelijk gemaakt. Qua privacy wil ik hier nog wel bij opmerken dat de inhoud van afspraken waarbij het “Privé” is aangevinkt niet zichtbaar zijn.

Ik vermoedde dat het werken met vergaderverzoeken an sich voordelen had dus heb de ruimte gehouden om daarvoor met een nieuw voorstel te komen. Die uitwerking lezen jullie hieronder.

De instellingen die ik benoem hebben betrekking op Microsoft Outlook 2010 voor Windows. De screenshots zijn Engelstalig maar ik heb de instellingen zo goed mogelijk vertaald. Laat me weten als er een knopje net niet te vinden is.

Vergaderverzoeken (Meeting Requests) in Microsoft Outlook
© freshidea

Vergaderverzoeken in Microsoft Outlook

Een vergadering is een afspraak waarbij meer dan één agenda betrokken is. Dat kan een andere deelnemer zijn, of een kamer. Om een vergadering in één keer in alle betrokken agenda’s in te plannen moet iemand een vergaderverzoek versturen.

Wijzigingen in vergaderverzoeken worden in alle betrokken agenda’s doorgevoerd. Daarom kun je het best vergaderverzoeken gebruiken als een afspraak meerdere agenda’s betreft.

Voordelen van vergaderverzoeken

De voordelen van het gebruik van vergaderverzoeken ten opzichte van het kopiëren en plakken van afspraken zijn:

 • Mensen die je uitnodigt krijgen een melding over datum, tijd en onderwerp zodra je het vergaderverzoek stuurt. Dit heeft voor sommige mensen de voorkeur boven ineens met een vergadering in hun agenda geconfronteerd te worden. Als je je stoort aan agendaverzoeken dan kun je ze automatisch accepteren.
 • Als de organisator de vergadering aanpast dan kan Outlook alle betrokkenen van de laatste informatie voorzien. Je ziet niemand over het hoofd.
 • Het is altijd duidelijk wie betrokken zijn bij een afspraak. Als je iemand of een ruimte nodig hebt voor iets anders dan heb je voldoende ingangen om daarover te overleggen.
 • Een vergaderverzoek fungeert tegelijkertijd als e-mailbericht, je hoeft ze dus niet allebei te versturen. Idem voor het bijwerken van een vergaderverzoek: Outlook kan alle betrokkenen informeren.

Vergaderverzoeken afhandelen

Door vergaderverzoeken die je ontvangt direct in je inbox af te handelen blijven alle betrokkenen op de hoogte. Zodra je een vergaderverzoek ontvangt staat deze als voorlopig bezet in je agenda. Als je het e-mailbericht over het hoofd hebt gezien dan staat er in ieder geval iets in je agenda. In geval van een geannuleerd vergaderverzoek staan dat er netjes bij. De afspraken verdwijnen pas uit je agenda als je daar expliciet voor kiest in het vergaderverzoek.

Outlook geeft de organisator van de vergadering geen enkele reactie uit zichzelf. Dat moet je zelf doen door het vergaderverzoek (voorlopig) te accepteren of te weigeren. Je kunt een standaardreactie versturen of een persoonlijk bericht toevoegen om bijvoorbeeld het weigeren toe te lichten. De organisator ontvangt je reactie via de inbox en kan ervoor kiezen om statusberichten zonder persoonlijk bericht automatisch te verwerken.

Accept, Tentative, Decline, Propose New Time

Maak geen gebruik van de optie “Nieuw tijdstip voorstellen”. De berichten die daaruit voortkomen kan een organisator alleen verwerken door erop te dubbelklikken in de Microsoft Outlook client. Zowel smartphones (iOS & Android), Outlook Web Access en de OWA-app laten na om het door jou voorgestelde tijdstip te laten zien. Vaak is het zelfs onmogelijk iets met het verzoek te doen. Daarnaast staat het nieuwe tijdstip niet als “Voorlopig bezet” in de betrokken agenda’s. Kies in plaats daarvan voor “Voorlopig accepteren” (als je je best doet erbij te zijn) of “Weigeren” en stuur de organisator een los mailtje.

Vergaderverzoek bijwerken als je niet de organisator bent

Een vergaderverzoek blijft een speciaal soort agenda-item. Laat een vergadering die iemand anders via een vergaderverzoek heeft aangemaakt in jouw agenda zoals deze is. Als je bijvoorbeeld notities aanpast en de organisator verstuurt een wijziging, dan ben je jouw aantekeningen kwijt (Outlook verplaatst jouw versie van de afspraak naar verwijderde items).

Als je wijzigingen krijgt op een vergadering, verwerk ze dan via je inbox om de organisator op de hoogte te houden van je aanwezigheid. Het kan zijn dat je op verschillende apparaten hetzelfde verzoek nogmaals tegenkomt. Gewoon verwerken zoals je beoogt zodat de afspraak goed in je agenda blijft staan.

De organisator heeft een belangrijke rol in vergaderverzoeken. De persoon die het vergaderverzoek aanmaakt is de organisator en in principe de enige die het vergaderverzoek kan bijwerken. Onder bijwerken valt:

 • De vergadering verzetten
 • De vergadering annuleren
 • Een nieuwe deelnemer toevoegen (al kan een deelnemer sinds Outlook 2010 vergaderverzoeken doorsturen)
 • Een deelnemer verwijderen
 • De aantekeningen van een vergadering veranderen

Wij hebben ervoor gekozen om iedereen alle rechten op alle agenda’s te geven. Iedereen – ook mensen die niet deelnemen aan het overleg – kan wijzigingen uit naam van de organisator doorvoeren op een manier waarop alle betrokkenen op de hoogte blijven.

Hierdoor is het zelfs mogelijk om een overleg te plannen waarbij je zelf niet aanwezig bent. Hiervoor maak je een afspraak aan in de agenda van de persoon die als organisator zal fungeren. Vervolgens voeg je de andere deelnemer(s) toe. Outlook verstuurt het vergaderverzoek uit jouw naam “namens” de organisator.

De juiste agendastatus gebruiken

Om het maken van afspraken zo soepel mogelijk te laten verlopen moet je de Outlook Planningsassistent relevante informatie over afspraken in je agenda geven. Een afspraak in je agenda kun je weergeven als:

 • Beschikbaar (Free): beschikbaar voor overleg, ook te gebruiken voor herinneringen
 • Bezet (Busy): niet beschikbaar wegens een afspraak (ook met jezelf)
 • Voorlopig bezet (Tentative): waarschijnlijk niet beschikbaar, ook bruikbaar om tijd te reserveren voor kantoordagen, op afstand werken of ruimte houden voor ziekte
 • Niet aanwezig (Out of office): je werkt niet, bijvoorbeeld vakantie of een parttime-dag.

Er lijkt een status aan te komen voor het werken op een andere locatie: “Werkt ergens anders”. Handig want vaak ben je dan wel beschikbaar voor overleg. Omdat deze status nog niet in alle Outlook-clients beschikbaar is zou ik afspreken om werken op afstand, bijvoorbeeld thuis, in te stellen als “Voorlopig bezet (Tentative)”. Geef dan in de afspraak aan hoe mensen je kunnen bereiken.

Microsoft Outlook - Werkt ergens anders

Qua terminologie is vooral de Engelstalige optie “Niet aanwezig (Out of Office)” verwarrend. Als je op afstand of bij een klant aan het werkt bent dan ben je immers niet op kantoor. Als mensen je mogen inplannen, zet dan je agenda niet op “Bezet” of “Niet aanwezig”. Als je daarentegen een volle dag bij een klant aan het werk bent dan ben je echt niet beschikbaar wegens een afspraak en dus “Bezet (Busy)”.

Microsoft Lync kan de status van je agenda gebruiken om je beschikbaarheid (presence) gedurende de dag automatisch bij te werken. Collega’s zien je beschikbaarheid ook in e-mailberichten in Microsoft Outlook.

Tip: Als je langer afwezig bent, voorbeeld met vakantie, dan markeer je de tijd als “Duurt hele dag” en “Niet aanwezig (Out of Office) in je agenda. Als directe collega’s een herinnering in hun agenda op prijs stellen dan kun je ze een vergaderverzoek sturen. Gebruik ook hier “Duurt hele dag” en stel de status in als “Beschikbaar” om te voorkomen dat je collega’s als “Bezet” te boek staan.

Vergaderverzoeken automatisch accepteren

Als je je stoort aan afspraken die “Voorlopig bezet (Tentative)” in je agenda staan en ze direct als “Bezet (Busy)” wilt noteren dan kun je “Automatisch vergaderverzoeken accepteren en annuleringen verwerken” inschakelen via Bestand > Opties > Agenda > Resource-planning > Planning voor resources… Deze functionaliteit is bedoeld voor kamers maar je kunt het ook als persoon gebruiken.

Let wel dat deze instelling ook vergaderverzoeken van externen verwerkt. Dat is minder handig omdat externen je waarschijnlijk geen goed voorstel kunnen doen doordat ze geen inzage in je agenda hebben.

Als workaround kun je een vba-macro voor het automatisch accepteren of afwijzen van vergaderverzoeken implementeren. Je kunt de macro combineren met Outlook Regels om verzoeken van collega’s automatisch te accepteren.

Vergadering plannen met Outlook Planningsassistent (Scheduling Assistant)

Outlook is voorzien van een Planningsassistent (Scheduling Assistant) die agenda’s naast elkaar kan leggen en je op basis van de benodigde tijd voor overleg voorstellen doet voor passende datums en tijdstippen. Het antwoord op de vraag: “Waar en wanneer kunnen x, y en z samenkomen om iets te bespreken?”.

Met Ctrl+Shift+Q maak je snel een nieuw vergaderverzoek in Outlook. Als je de betrokken agenda’s al open hebt staan dan kun je met de knop Nieuwe vergadering snel een vergaderverzoek opstellen. De knop biedt de mogelijkheid een vergaderingverzoek voor alle open agenda’s op te stellen.

New Meeting with All

Op eenzelfde manier kun je bovenaan een e-mailbericht een vergaderverzoek opstellen voor alle geadresseerden. Bijvoorbeeld om een langlopend onderwerp face-to-face te bespreken.

Respond with a meeting request

Planningsassistent laat een grafische tijdlijn zien met Bezet (blauw), Beschikbaar (wit), Voorlopig bezet (gestreept) en Niet aanwezig (paars). Iedere deelnemer of kamer heeft een eigen rij.

Om deelnemers of kamers toe te voegen typ je (een deel van) de naam of gebruik je de knoppen linksonderin. Als de naam meerdere overeenkomsten heeft dan vult Outlook deze niet automatisch aan. Klik op “Namen controleren” om een pop-up te openen waar je de juiste in kunt kiezen. Je kunt mensen een CC sturen van het overleg door aan te geven dat ze optionele deelnemers zijn. Klik hiervoor op het pijltje naast hun naam. De Planningsassistent houdt geen rekening met hun agenda.

Outlook Scheduling Assistant

Onder de grafische tijdlijn kun je een start- en eindtijd ingeven. Via de eindtijd kun je een doorlooptijd kiezen, zoals één of anderhalf uur. Je kunt ook een tijdsduur slepen in het grafische overzicht. De verticale groene en rode lijnen geven respectievelijk de start- en eindtijd aan.

Het zijpaneel Ruimte zoeken verschijnt aan de rechterkant als je een vergadering plant. Je kunt het in- en uitschakelen met de knop “Ruimte zoeken” in de toolbar. “Ruimte zoeken” werkt als je deze samen met de Planningsassistent gebruikt. Het zijpaneel bestaat uit drie delen:

 1. Een kalender met datums: Goed (wit), Redelijk (lichtblauw, waarschijnlijk conflicten met afspraken die als Voorlopig bezet geboekt staan) of Slecht (donkerblauw, waarschijnlijk afspraken die als Bezet geboekt staan). De gekozen datum is oranje. Klik op een datum om de planner daarop toe te spitsen.
 2. Het kan zijn dat “Beschikbare ruimte kiezen” leeg is. Afhankelijk van de inrichting aan de serverkant kun je hier een vestiging kiezen. Als dat bij jou niet kan dan kun je linksonder klikken op “Ruimten toevoegen…”. Je kunt meerdere ruimtes in één keer toevoegen met Shift/Ctrl. “Ruimte zoeken” geeft alleen de ruimtes weer die vrij zijn op het gekozen tijdstip.
 3. Onder “Voorgestelde tijden” staan mogelijke tijdstippen op de dag die je hebt gekozen. Inclusief een korte opsomming van conflicterende afspraken en het aantal beschikbare ruimtes. Klik op een tijdstip om de Planningsassistent daarop bij te werken.

Gebruik Planningsassistent > “Ruimtes toevoegen…” om ruimtes toe te voegen die bij je overleg passen. Het is mogelijk om alle ruimtes van een vestiging automatisch op te sommen.

Vergeet niet een beschikbare ruimte te kiezen nadat je een voorgestelde tijd hebt aangeklikt. De volgorde is helaas net niet logisch.

Wij hebben ervoor gekozen om ruimtes automatisch iedere uitnodiging te laten accepteren. Inclusief herhalende en dubbele afspraken. Dit versoepelt het dagelijkse gebruik omdat je anders eerst perse de ruimte vrij moet maken via de agenda van de organisator. Als je een dubbele afspraak in een ruimte maakt dan krijg je er een helder e-mailbericht van. Een ander voordeel is dat je ook een ruimte kunt boeken zonder vergaderverzoek wat in specifieke gevallen om privacyredenen handig kan zijn.

Je kunt snel zien of deelnemers hebben gereageerd op je vergaderverzoek. Via het tabje Beeld > Deelvenster personen kun je een extra paneel toevoegen aan je weergave. In een e-mailbericht laat die paneel e-mail, vergaderingen en andere gegevens van mensen zien met wie je communiceert. In een vergaderverzoek zie je snel welke deelnemers wel en niet hebben gereageerd en kun je doorklikken naar Geaccepteerd, Voorlopig of Geweigerd.

Outlook People Pane

Je kunt de reacties ook zien door de weergave van een vergadering te veranderen naar Controleren (Tracking in het bovenstaande screenshot).

Als je geen behoefte hebt aan berichten in je inbox met betrekking tot het al dan niet accepteren van een vergaderverzoek dan kun je de standaard berichten automatisch laten verwijderen door Bestand > Opties > E-mail > Controleren > “Lege antwoorden en antwoorden op vergaderverzoeken verwijderen na verwerking in” aan te vinken. Als mensen een inhoudelijke reactie meesturen dan krijg je het bericht alsnog te zien in je inbox.

De instelling daaronder die de verwerkte antwoorden lijkt te verplaatsen naar een specifieke map kreeg ik niet aan de gang.

Als je veel mensen uitnodigt zit je misschien niet te wachten op individuele reacties. Je kunt reageren onmogelijk maken door bij antwoordopties de mogelijkheid om te reageren uit te vinken. Je kunt dan ook niet zien of mensen de afspraak hebben geaccepteerd, het tabje Controle geeft weer dat niemand heeft gereageerd.

Als je mensen uitnodigt via een distributielijst waar veel mensen lid van zijn die toch niet komen dan is het beter om geen vergaderverzoek te sturen. Een vergaderverzoek komt immers automatisch in alle agenda’s terecht dus veel mensen moeten de afspraak handmatig verwijderen. In plaats daarvan kun je een vergaderverzoek in je eigen agenda aanmaken. Stel een nieuw e-mailbericht op en sleep het vergaderverzoek uit je agenda naar het e-mailbericht (als bijlage). Ontvangers die deel willen nemen kunnen het vergaderverzoek kopiëren naar hun agenda (linksboven, in het Engels “Copy to My Calendar”. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen van de organisator kies je voor het accepteren van het vergaderverzoek (“accept the meeting”). Zie screenshot hieronder.

Outlook - Accept the meeting

Kanttekeningen:

 • Om de Planningsassistent te versnellen kun je via Opties > Agendadetails uitvinken. De details laten het onderwerp van een ingeplande afspraak zien. Misschien kun je ook zonder. Als dat zo is dan kun je via de instellingen van Outlook Opties > Planningsassistent, “Agendadetails weergeven in Scherminfo” en “Agendadetails weergeven in de planningsraster” uitvinken. Je kunt alsnog vanuit de Planningsassistent de details weergeven indien nodig.
 • Als genodigden geen nieuw tijdstip mogen voorstellen dan kun je dat ook via de antwoordopties uitschakelen. Of standaard voor ieder overleg via Outlook opties > Agenda, “Genodigden toestaan nieuwe tijdstippen voor vergaderingen voor te stellen”. Systeembeheerders kunnen deze instelling in één keer bij al je collega’s doorvoeren via een zogenaamde Group Policy (GPO) op bijvoorbeeld users\administrative templates\Microsoft Outlook 2010/Outlook Options/Preferences/Calendar Options
 • Standaard laat de Planningsassistent alleen kantoortijden zien. Je kunt de tijden buiten kantoor zichtbaar maken via Opties.
 • Met genodigden van andere bedrijven kun je beter telefonisch datum en tijdstip afstemmen. Je hebt immers vaak geen toegang tot hun agenda.

105 gedachten over “Vergaderverzoeken (Meeting Requests) in Microsoft Outlook

 1. Gijs de Haan schreef:

  In google agenda is het mogelijk om meerdere agenda’s over elkaar heen in 1 agenda te tonen. Bestaat er een soortgelijke mogelijkheid voor Outlook?
  Of is het mogelijk om centraal binnen de organisatie afspraken in alle agenda’s in te plannen, zonder dat iedere medewerker de afspraak handmatig hoeft te accepteren? Een vorm van top down planning dus, bijvoorbeeld te gebruiken voor een organisatie brede scholing, verplichtte vrije dagen etc.

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Volgens mij is het beiden mogelijk. Je kunt meerdere agenda’s openen, Outlook zet die dan naast elkaar. Tot een bepaald aantal bereikt is, dan worden het rijen. Daarnaast kun je afspraken rondsturen zodat mensen die in hun agenda op kunnen slaan. Tenslotte kan de Exchange-beheerder iedereen rechten in elkaars agenda geven zodat het inplannen van afspraken in elkaars agenda gemakkelijker is. Handig voor 1-op-1-overleggen zonder meeting requests en om een (team van) planner(s) snel agenda’s bij te laten werken. Hoe dat precies werkt heb ik niet uitgezocht. Wel kan ik vertellen dat mijn werkgever (multinational) op die manier naar tevredenheid met agenda’s werkt.

 2. Remco Herfst schreef:

  Ik ben al even aan het zoeken, maar heb het antwoord nog niet gevonden. Ik zou graag vergaderverzoeken als een CC naar bijvoorbeeld het secretariaat willen sturen van degene die ik uitnodig, bijvoorbeeld omdat ik vergaderstukken mee stuur die uitgedraaid worden door de secretaresse.
  Als je op internet gaat zoeken adviseert iedereen je om diegene dan op te nemen als “optioneel”(CC) of als “resource” (BCC maar eigenlijk bedoeld voor de ruimte of bijvoorbeeld de beamer of zoiets).
  Dat klinkt goed, maar het betekent ook dat dat het bij diegene als vergaderverzoek in de agenda opduikt en dat is niet de bedoeling. Immers, diegene is helemaal niet uitgenodigd en als diegene dan het verzoek afwijst zijn ook meteen de vergaderstukken verdwenen.
  Kortom: ik ben bang dat wat ik wil helemaal niet werkt en dat ik gewoon twee aparte mails moet maken…

 3. Ed schreef:

  Als je een vergaderverzoek met een herhaalpatroon en een room daarin toevoegt die automatisch de verzoeken accepteert en weigert als deze al bezet is. dan weigert Outlook de gehele verzoek als op 1 datum de room bezet is, kan je outlook niet zo instellen dat hij de andere afspraken wel vast zet en dat je dan de datum(s) die bezet waren veranderd.
  (Nu moet je dus vergaderverzoek t/m de datum die bezet is aanmaken en voor die datum een andere room boeken (met uiteraard alle genodigden weer) en dan weer vanaf die datum etc.

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Niet dat ik weet maar dat is iets om bij Microsoft aan/na te vragen. Ik zou sowieso herhalende afspraken afraden. Leveren met technische koppelingen altijd gedoe op en als de samenstelling van de vergadering wijzigt dan moet je dat ook weer doorvoeren bij alle genodigden.

 4. vera van zoest schreef:

  Hoe kan ik in de Outlook agenda instellen dat mijn leidinggevende de vergaderverzoeken niet in zijn inbox krijgt maar ik wel? Hij wil al die mailtjes niet ontvangen maar hij wil ook dat ik zijn vergaderverzoeken weiger of accepteer omdat sommige mensen gewoon afspraken in de agenda schieten zonder overleg met mij. Nu worden de vergaderverzoeken door hem automatisch geaccepteerd maar dat is ook de bedoeling niet en ik krijg ze ook niet binnen via de mail.

 5. Kees Truschel schreef:

  Ik heb een aantal collega’s waar de afspraken worden goedgekeurd door hun secretaresse. de versturende partij ziet dan niet welk antwoord er is gegeven.
  Ligt dat aan het feit dat er niet door de uitgenodigde zelf is geantwoord?
  Is dit in te stellen (en zo ja, waar) zodat dit wel te zien is?

 6. Simone schreef:

  Wij hebben collega’s die in een week op verschillende locaties werken, bijvoorbeeld op ma en di in Amsterdam en woe en do in Alkmaar. Nu zetten ze dat dan boven de dag (repeterend) in hun agenda, maar in de planningsassistent is dat dan niet te zien. Hoe kunnen we hier beter mee omgaan?

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Ik heb even geen Windows-Outlook bij de hand. In de webinterface van Outlook zie ik wél de “hele dag”-afspraken van collega’s bovenaan de agenda. De weergave somt de agenda’s naast elkaar in plaats van boven op elkaar op. Volgens mij was er in Windows-Outlook een instelling om dat ook te doen – dat zou je eens kunnen proberen. Anders zou ik het eens proberen met “Voorlopig bezet” (Tentative) als status – waarschijnlijk voor de hele kantoordag. Of misschien heb je de status “Werkt ergens anders” al.

 7. Charlotte schreef:

  Beste,

  kan je ergens instellen dat je verwittigd wordt wanneer een deelnemer of organisator een afspraak inplant die samenloopt met jullie vergadering?

  Ik heb namelijk regelmatig eens iemand die niet komt opdagen omdat deze een nieuwe afspraak maakt en onze afspraak vergeet te annuleren.

  Alvast bedankt

 8. Janet schreef:

  Hallo, ik vraag me af of het mogelijk is dat je in het agenda-item kunt zien of iemand geweigerd heeft. Nu kan ik dat alleen zien in de mail of in de traceerstatus.
  Is dit makkelijker en sneller te zien?

  Dank, Janet

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Volgens mij kun je inderdaad alleen zien wie er wel en niet hebben aangegeven al dat niet te komen door het agenda-item te openen. In het Engels is er dan iets als Tracking > View Tracking Status.

   In Outlook onder OS X (op de Mac) zie ik symbolen achter de naam staan van mensen. Drie puntjes = “No response”, groen vinkje “Accepted”, ? = “Tentative” en x = “Declined”. Ik heb op dit moment geen Windows-machine bij de hand om te zien of er ook zoiets in de Windows-versie is.

 9. Anke van Hoorn schreef:

  Beste Patrick,

  Ik verstuur een uitnodiging voor een avond naar veel deelnemers. Omdat ik wil weten hoeveel mensen er komen, wil ik graag dat iedereen reageert. Je kunt zien dat er mensen zijn die nog niet gereageerd hebben. Hoe kan ik een reminder sturen aan de mensen die nog niet het vergaderverzoek geaccepteerd/geweigerd hebben, met her verzoek alsnog te reageren?

 10. Fien schreef:

  Dag Patrick,
  Als je een vergaderverzoek weigert, dan verdwijnt de mail meteen uit je inbox. Vaak zitten in het vergaderverzoek interessante bijlages. Door te weigeren ben je die dan meteen ook kwijt. Voorlopig accepteren vind ik geen correct alternatief, want dan denkt de organisator dat je misschien toch zal komen.
  Ken jij een manier om een vergaderverzoek te weigeren, maar de mail dus toch te kunnen behouden in je inbox?
  Dankje!

 11. Monique schreef:

  Beste Patrick,

  Ik heb in Outlook aan een aantal mensen een vergaderverzoek verstuurd met een terugkeerpatroon. Nu krijg ik van één van de deelnemers het bericht dat hij ‘Geweigerd’ heeft. Hoe kan ik zien voor welke datum hij deze meeting weigert?
  Bij voorbaat dank voor je reactie!

 12. Jasper schreef:

  Kun je ook het aantal deelnemers dat de uitnodiging mag accepteren beperken? Bijv. voor een training zou ik max. 15 deelnemers hebben, maar op 5 dagen, dus in totaal 5*15 deelnemers, waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen op welke dag, maar maximaal 15 op die dag…

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Niet dat ik weet Jasper. Waar ik werk lossen ze dat op door mensen zelf hun naam toe te laten voegen in een gedeelde agenda.

   Mensen moeten dan wel direct opslaan. Anders gaan tussentijdse wijzigingen van anderen verloren. Dus bijvoorbeeld Janine opent ‘s ochtends de afspraak om haar naam toe te voegen. Jaap en Cees voegen ‘s middags hun naam toe en slaan direct op. Janine slaat pas het einde van de dag op. De wijzigingen van Jaap en Cees zijn verloren gegaan.

   • PIa schreef:

    Dag Patrick,

    Zou je deze vraag (werken met een gedeelde agenda) nog eens iets specifieker kunnen uitleggen. Heb hier in het kader van cursussen o.i.d. ook regelmatig mee te maken.

    • Patrick Mackaaij schreef:

     Bij ons op kantoor hebben we bijvoorbeeld een losse agenda voor stoelmassages. Dat is een gedeelde agenda die iedereen gewoon kan openen om zichzelf in te plannen. Hoe dat bij ICT precies is ingericht kan ik vanaf mijn kant helaas niet zien.

 13. Radha schreef:

  Wij hebben een probleem met de status weergeven als optie. Als men deze bij het aanmaken van een vergaderverzoek insteld op “voorlopig bezet’ en op een later tijdstip een wijziging in de afspraak doorvoerd en de status wijzigt in “Bezet” dan wordt de wijziging van de status alleen voor de organisator van het agendaverzoek zichtbaar en niet voor de uitgenodigden.
  Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?

  Extra info:
  Versie Outlook: Office 2013
  Versie Exchange: 2010

  Indien meer info gewenst dan hoor ik het graag.

 14. Femke schreef:

  Beste, misschien weet iemand hier het antwoord: Ik beheer de agenda voor een aantal collega’s. (Outlook agenda) maar van één van hen beheer ik niet de mailbox. De bedoeling is wel dat ik alle outlook vergaderverzoeken in mijn mailbox krijg en dan kan accepteren of delegeren etc. Dit lijkt niet te lukken. Hij blijft alle vergaderverzoeken zelf krijgen ondanks instellingen en rechten aan te passen. Wie kan mij verder helpen? Vriendelijke groet, Femke

 15. Bastiaan van Dijk schreef:

  Stel je maakt in Outlook 2016 een afspraak in jouw eigen agenda. Dan kun je via Bestand, Eigenschappen, de Gevoeligheid instellen op Normaal (standaard), Persoonlijk, Privé of Vertrouwelijk. Vervolgens wil je deze plaatsen in (slepen naar) een gedeelde agenda waartoe je gemachtigd bent. Met de gevoeligheid op Privé kun je het bericht niet meer verwijderen. Op zich ideaal en wat ik wil, maar dan moet het in één keer goed zijn. Vervelend is echter dat ander(en) alleen zien dat het om een privé-afspraak gaat. Is verwijderen en/of kenmerk privé-afspraak nog ergens te manipuleren? Overigens zie je bij gevoeligheid ingesteld op vertrouwelijk of persoonlijk dit volgens mij nergens terug en die afspraken kan iemand gewoon verwijderen.

 16. Jan Damme schreef:

  Dag Patrick,
  Als ik een vergaderverzoek weiger, dan verdwijnt het vergaderverzoek per direct uit mijn agenda. Soms komt het voor dat de originele afspraak uiteindelijk niet doorgaat. En je dus uiteindelijk wel naar de geweigerde meeting zou kunnen gaan. Maar je ziet die niet meer staan in je agenda. Dus weet je op dat moment ook niet meer of er nog een 2de meeting was, en of je die alsnog wenst bij te wonen.
  Voorlopig accepteren vind ik geen correct alternatief. Ik zoek een functie voorlopig weigeren? Waarbij het vergaderverzoek blijft staan in mijn agenda.
  Ken jij een manier om een vergaderverzoek te weigeren, maar nog te behouden in je agenda? Dank bij voorbaat!

 17. ®onald schreef:

  Goedemiddag Patrick,

  Is er ook een manier om behalve de velden “Onderwerp” & “Locatie” weer te geven in de kalender van Outlook? Dus ook de info die in het algemene veld staat? n.b. Ik gebruik outlook 2013 i.c.m. Windows 7.
  Alvast bedankt,

  ®onald

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Ik heb me nooit verder verdiept in “delegate access”, de manier waarop managers toegang tot hun agenda (en e-mail?) kunnen geven aan het secretariaat maar vermoed dat daar de oplossing ligt. Misschien weet een andere lezer hier toevallig meer, anders zou je eens verder kunnen zoeken op “delegate access” of een Microsoft-forum proberen.

  • PIa schreef:

   Esther,
   Dit is goed te regelen op machtigingsniveau.
   Bij de gemachtigden moet je directeur dan door middel van een vinkje kiezen wie de berichten ontvangt. Hij kan er dus voor kiezen dat alleen de secretaresse die ziet.

 18. Helen schreef:

  Is het mogelijk dat wanneer een vergadering geannuleerd wordt door de organisator, je deze automatisch uit je agenda kan laten verdwijnen? Nu krijg ik hiervan een melding in mijn Inbox en moet ik deze handmatig verwijderen door op de link verwijderen uit mijn agenda te klikken.

  Ik vraag dit vooral omdat ik de agenda beheer van mijn programmadirecteur en hij het berichtje in zijn mailbox krijgt. Ik kan de vergadering niet vanuit zijn agenda verwijderen, alleen via dat berichtje.

 19. Gert Jan schreef:

  Hallo Patrick, In onze Outlook agenda hebben we ruimtes toegevoegd. Nu is het dus mogelijk om mensen uit te nodigen voor een vergadering en direct de ruimte te bespreken. Echter, als je een bepaald onderwerp in het vergaderingsverzoek plaatst dan wordt dit onderwerp bij de uitgenodigden in hun agenda in het vak onderwerp juist getoond maar de ruimte (die automatisch ingepland wordt) wordt het onderwerp gewijzigd in de naam van de organisator. Is er een oplossing zodat het onderwerp ook bij de ruimte weergegeven wordt?

 20. Sanne schreef:

  Hallo Patrick,

  Er moet toch ook een mogelijkheid zijn om een verzoek in je mail te hangen zodat de mensen die je die e-mail stuurt op die bijlage kunnen klikken en zo het agendaverzoek in de agenda krijgen?

  heb je enig idee hoe ik dat moet doen (of ben ik nu gewoon heel blond dat ik daar niet achter kom)

  Groetjes,

 21. Robet schreef:

  Goede middag,

  Ik heb de volgende vraag:

  Ik organiseer borrels/bijeenkomsten (+/- 60 personen). Ik plan deze bijeenkomsten rechtstreeks in iemand zijn agenda via outlook. Het zou fijn zijn als personen elkaars mailadres niet kunnen zien in de uitnodiging(BCC). Is dit überhaupt mogelijk?

  Met vriendelijke groet,

  Robert

  • Patrick Mackaaij schreef:

   In BCC zien mensen elkaars e-mailadres nooit. Maar het klinkt alsof je over organisatiegrenzen heen plant, misschien moet je dan de afspraak gewoon doorsturen zodat mensen ‘, zelf in de agenda kunnen plaatsen? Ik heb hier verder geen ervaring mee maar misschien reageert er nog iemand anders die meeleest.

 22. Marie schreef:

  Hallo, Ik moet regelmatig afspraken maken voor anderen maar wil niet dat ze in mijn eigen agenda komen te staan omdat mijn agenda vol loopt met afspraken waar ik verder niets mee hoeft. Is hier een oplossing voor?

 23. Rachel schreef:

  Kan ik het volgende anders instellen: als iemand reageert op een vergaderverzoek en kiest voor ‘geen antwoord verzenden’ blijft de reactie ook op ‘geen’ staan, maar dan denk ik dus dat die persoon niet heeft gereageerd en daarnaast weet ik niet of die persoon nu wel of niet komt.
  Is hier een oplossing voor?

 24. Mien Limaheluw schreef:

  In de agenda van een collega heb ik af en toe e-mails toegevoegd aan afspraken, bijvoorbeeld als er een agenda voor een overleg is. Wanneer hij dit Outlook item wil openen krijgt hij echter een foutmelding met de opmerking dat Outlook geïnstalleerd moet worden.
  Hoe los ik dit op?

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Zegt me niets Mien maar misschien kun je eens goed op de exacte foutmelding letten? En daarop zoeken op internet. Of anders de foutmelding vertalen naar het Engels en dan zoeken (omdat in het Engels meer informatie voorhanden is).

 25. Arjen schreef:

  Is er een mogelijkheid in te stellen dat een uitnodiging die je zelf hebt gedaan een andere kleur krijgt (oranje) als een van de genodigden geweigerd heeft en een andere kleur (rood) als alle genodigden geweigerd hebben?

 26. Erik Sinkeldam schreef:

  Hoi Patrick, weet jij hoe we in outlook 2013 in de planning als iemand een vergadering heeft gemaakt bij een vergaderzaal dat iedereen kan zien wie de vergadering heeft gemaakt, ivm ruilen van vergaderruimte. Bij mijn collega’s zien ze alleen een gekleurde blok maar geen naam.

   • Erik Sinkeldam schreef:

    Patrick dat werkt niet. We hebben Exchange 2007 en ik heb 3 vergaderzalen aan gemaakt, alleen als ik een vergaderverzoek maak en ik heb vergaderzaal 1 gereserveerd dan ziet een ander gebruiker niet dat ik die vergaderverzoek heb ingediend, diegene krijgt alleen maar een gekleurd blokje zien in de agenda van de vergaderzaal. Kan dit zichtbaar gemaakt worden voor alle gebruikers dat ze weten dat ik de vergaderzaal heb gereserveerd?

    • Patrick Mackaaij schreef:

     Ah ja dat kan. Bij ons kan ik alle inhoud van vergaderingen zien. Ik weet alleen dat bij ons de agenda’s helemaal zijn opengesteld – wij kunnen in alle agenda’s alles lezen en schrijven. Ook bij collega’s. Je kunt alleen afspraken die het vinkje Privé hebben niet inzien. Hoe je dat precies op Exchange regelt weet ik niet. Misschien je IT-afdeling?

 27. Erik Sinkeldam schreef:

  Is opgelost, heeft met rechten op de agenda’s van de vergaderzalen te maken. In gesteld en nu zijn de namen wel zichtbaar wie gereserveerd. Bedankt voor de tip. (BTW ik afdeling IT, lol)

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Ik had al zo’n vermoeden dat je de IT-er kon zijn maar gezien het een groter bedrijf is wist ik het niet zeker :) Mooi dat het gelukt is! Misschien kun je nog een vingerwijzing naar de instellingen noemen hier zodat mensen het sneller kunnen vinden in Exchange?

 28. Erik Sinkeldam schreef:

  Hoi Patrick het is geen Exchange verhaal. Maar iemand moet alle rechten hebben op de agenda’s van de vergaderzalen. Ga naar de eigenschappen van vergaderzaal, in de submap machtigingen klik je profiel standaard aan en onder hoofdje lezen volledige gegevens aanklikken. Je krijg wel een melding dat alle gebruikers nu kunnen inzien, maar dat wil je ook. Daarna zijn de namen van gebruikers zichtbaar binnen de agenda’s van de vergaderzaal die gereserveerd hebben.

 29. Simon Rotsteeg schreef:

  Ik ben benieuwd of er een mogelijkheid is om al dan niet automatisch, reis en/of voorbereidingstrijd voor een vergadering in te laten plannen door Outlook? het zou handig zijn als er van locatie gewisseld moet worden. ik zou al happy zijn, als Oulook me dit ssort vragen stelt bij het accepteren van een vergadeing. Alvast bedankt.

  • Patrick Mackaaij schreef:

   Ik heb even gekeken en het antwoord vandaag de dag is: afhankelijk van hoe deze persoon Gmail gebruikt. In de Gmail-app onder iOS krijg je netjes ja/misschien/nee. In de standaard app Mail kun je de afspraak alleen toevoegen aan je eigen agenda. In Gmail in de webbrowser (Safari), krijg je een mail-met-agenda-pictogram maar zie je geen datum/tijd. Er zijn natuurlijk vaker vragen over gesteld aan Google, zoals deze. Misschien is het iets om daarop aan te haken.

 30. Jo schreef:

  Is het mogelijk om een weigering te ontvangen als je een reservatie doet in een room agenda en deze is bezet op het gevraagde moment?
  Momenteel krijgen we telkens een bevestiging van aanvraag, ook als de room agenda reeds bezet is.
  Dankjewel.

 31. Petra ten Bookum schreef:

  Vergaderverzoeken via Resources (BCC) verzonden, maar krijg geen response email terug en ook in de agenda zie ik de acceptatie/misschien of geweigerd niet terug. De genodigden hebben wel gereageerd.
  Enig idee hoe ik dit kan oplossen?

 32. Lisa schreef:

  Ik zou graag zonder uitnodiging werken. Het is mijn taak om afspraken in te plannen bij mijn collega’s en zij kijken gewoon hoe hun dag eruit ziet.
  Ik weet van de mogelijkheid dat ik gemachtigd kan worden om ze te accepteren maar ik zou het niet prettig vinden om tientallen afspraken per dag te moeten accepteren.
  Is er een mogelijkheid om de uitnodiging te omzeilen?

 33. Aloys Saman schreef:

  Goede avond Patrick,

  ik moet vaak outlook agenda uitnodigingen versturen aan meerdere personen voor een 15 tal data. Dat zijn bv teamvergaderingen waarvan er 15 per jaar plaatsvinden en die ik dan met 1 outlook uitnodiging in de agenda’s van de teamleden wil zetten. Mijn vraag is: kan dat en, zo ja, hoe doe ik dat dan?

 34. Omer schreef:

  Hoi Patrick,

  Kan ik in Outlook 2010 de locatie wijzigen zonder dat de geadresseerden een melding ontvangt. Momenteel staat bij de uitnodigen van de locatie –>locatie volgt. Ik weet nu de kamernummers van alle uitnodigen voor het hele jaar. Als ik deze 1 voor 1 toevoeg krijgen ze 52 mailtjes(melding) omdat ik voor het hele jaar moet wijzigen. ( elke week een ander kamernummer)

  Ik hoor het graag of dit mogelijk is!

 35. Annemarie schreef:

  Hoi Patrick,

  Ik heb gemerkt dat als ik een uitnodiging heb geaccepteerd, en de organisator werkt later de inhoud van de agenda bij, maar niet het tijdstip of de locatie, dan is er geen antwoord vereist van mij (ik heb de uitnodiging immers al geaccepteerd dus dat is prima). Maar de uitnodiging komt dan direct in mijn Verwijderde Items terecht. Dat is wel heel ongelukkig, want ik had op zich wel willen weten dat de inhoud bijgewerkt was, en daar niet pas achter komen als ik tegen de tijd dat de vergadering is, de vergadering nogmaals in mijn agenda bekijk.

  Hoe kan ik dit voorkomen dat vergaderverzoeken waar geen antwoord vereist is, niet direct naar mijn Verwijderde Items worden doorgesluisd? Ik heb hier niet zelf (bewust) een regel voor aangemaakt.

  Alvast dank, Annemarie

Geef een reactie

Je reactie verschijnt pas na goedkeuring. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.