Zes universele principes van beïnvloeding van dr. Robert Cialdini

Kleine concrete acties hebben een groter effect dan grote beslissingen die vaak toch niet worden geïmplementeerd. Zo ben je na een paar weken significant meer tevreden met je leven als je bijvoorbeeld twee à drie keer per week sport, of één keer per dag vriendelijk bent tegen een ander, of een paar minuten stilstaat bij waar je dankbaar voor bent. Of zoals John Kotter zegt: “The core of the matter is always about changing the behavior of people”. Andere experts die wijzen op het effect van kleine gedragswijzigingen zijn bijvoorbeeld Sonja Lyubomirsky en Raphael Levey.

Onbewust gedrag is erg krachtig en bepaalt voor 95% je handelen. Dat gedrag wordt sterk beïnvloed door prikkels die zich in je omgeving voordoen. Denk bijvoorbeeld aan de keren dat je op je vrije dag op de automatische piloot naar je werk toe wilde rijden – alleen maar omdat het begin van de route hetzelfde was. De sociale prikkels die Cialdini noemt zijn nog veel krachtiger.

In 2011 was ik bij het DenkProducties-seminar “De psychologie van het overtuigen”. De dag was opgebouwd rondom de zes principes van beïnvloeding van dr. Robert Cialdini. Een filmpje introduceerde een principe met praktische voorbeelden. Daarna introduceerde dr. Ciandini het begrip en gaf er een aantal voorbeelden bij. Een van de aanwezige Nederlandse beïnvloedingsexperts diepte het onderwerp vervolgens nog verder uit.

Lees verder…