replies vs mentions

@replies, @mentions en direct messages op Twitter gebruiken

Maak jij al optimaal gebruik van het verschil tussen replies en mentions? Het subtiele maar belangrijke verschil tussen het beginnen van een tweet met een apenstaartje om een andere Twitter gebruiker te adresseren en deze Twitter gebruiker pas verderop in een tweet te noemen?

Tweets met feedback en complimenten komen nog regelmatig op te veel of juist te weinig plekken terecht. En dat allemaal omdat je een tweet respectievelijk zonder danwel met een apenstaartje begint. Zonde van de kracht van Twitter!

De essentie van dit artikel is hiermee al samengevat. Daar het in de praktijk, ook bij Twitterati, nog regelmatig mis gaat hieronder wat voorbeelden.

Lees verder…