Logopedie oefeningen voor de tongspier

Slissen afleren en uitspraak verbeteren met logopedie

Eind 2010 heb ik logopedie gevolgd om van slissen af te komen. Echte praktijkervaringen en een indicatie van de haalbaarheid, benodigde inspanning en doorlooptijd kon ik niet vinden op internet. Een logopedist geeft in het begin van het traject ook geen indicatie over de verwachtte doorlooptijd. Met dit artikel wil ik mensen die logopedie overwegen inzicht geven in de mogelijke doorlooptijd en het verloop van de sessies. En ook mensen die opmerken dat andere mensen logopedie kunnen gebruiken aanmoedigen dat ter sprake te brengen.

Om direct maar met de tijdsinspanning en doorlooptijd te beginnen… De eerste maanden heb ik dagelijks een half uur tot een uur per dag in de oefeningen geïnvesteerd. Elf sessies en zes maanden later gaf mijn logopediste aan dat ik voldoende vooruitgang had geboekt om zelf verder te gaan. Het half jaar daarna heb ik regelmatig de lijsten er nog bij gepakt om te oefenen.

Let wel: Het benodigde aantal sessies logopedie hangt sterk af van de aandachtspunten die van toepassing zijn en van je persoonlijke inzet – dagelijks oefenen zorgt voor vooruitgang. Zo hebben we dat ook gezien in de film over de stotterende koning “The King’s Speech“.

Lees verder…