The Art of Explanation

In The Art of Explanationmaking your ideas, products and services easier to understand breekt Lee LeFever een lans voor het erkennen van de kunst van het uitleggen als aparte vaardigheid. Een vaardigheid die iedere professional zich eigen zou moeten maken om ideeën over te brengen.

Lee heeft als eigenaar van het bedrijf Common Craft met korte video’s veel complexe ideeën begrijpbaar uitgelegd. Misschien herken je ze wel, de video’s die bijvoorbeeld RSS, Wiki en QR-codes in plain English uitleggen. Meer dan honderd video’s die miljoenen keren bekeken zijn en door Common Craft worden verkocht aan professionals die ze in hun presentaties gebruiken. Lee ontdekte zijn passie: “I was born to make ideas easier for others to understand in the form of explanations”.

Iedereen legt weleens iets uit maar met een goede uitleg is veel meer winst te behalen. Een goede uitleg brengt ideeën tot leven, betrekt en motiveert mensen. Goede uitleg versnelt de adoptie van tools of nieuwe regels. Met The Art of Explanation verbeter je interne en externe communicatie en presentaties. Instagram publiceerde in 2012 nieuw beleid en draaide dat na een hoos aan kritiek terug, Lee laat zien hoe Instagram de wijziging in het beleid uit had kunnen leggen.

Met een goede uitleg kun je jouw werkzaamheden uitleggen aan je familie en vrienden op een manier die zij weer over kunnen brengen. Want als iemand je vraagt wat je doet voor de kost is deze geïnteresseerd in het verbinden met eigen doelstellingen.

The Art of Explanation beschrijft een manier van werken die je jezelf eigen kunt maken om zaken uit te leggen vanuit het perspectief van de leek. Door eerst het grote plaatje te zien: eerst het bos, dan de bomen. Het waarom voor het hoe.

Het boek is onderverdeeld in drie delen: Plan, Package en Present. Het eerste deel bekijkt wat een uitleg is, wat wel en niet werkt en geeft een eenvoudig model om een uitleg te plannen. Package beschrijft hoe je je uitleg verpakt. Het deel Present laat zien hoe je ideeën overbrengt aan anderen. Het boek is helder geschreven en doorspekt met voorbeelden. Hieronder vat ik de hoofdlijnen van de hoofdstukken samen.

Lees verder…