Leren omgaan met internet met “Hoe overleef ik mijn inbox?” van Jim Stolze

In “Hoe overleef ik mijn inbox?” bespreekt Jim Stolze naast “31 tips voor een gelukkig online-leven” de do’s & don’ts van internet, een onderzoek naar de relatie tussen geluk en internet en zijn bijzondere experiment: een maand lang zonder internet. Door de toegankelijke schrijfstijl is het boek geschikt voor een groot publiek en lees je snel door de 170 pagina’s tekst heen.

Deel I – Een maand offline

Het boek opent met een samenvatting op hoofdlijnen van de vier weken die Jim eind 2008 offline doorbracht. De voorbereidingen, zijn gevoelens en ervaringen, de eerste stappen terug online en eindconclusie: “Leven zonder internet is echt niet leuk, maar leven zonder e-mail is fantastisch”.

Deel II – 31 praktische tips

In het tweede deel van het boek staan 31 praktische tips op het gebied van PC-gebruik (“Maak je eigen startpagina”) e-mail (“Meld je af voor nieuwsbrieven” plus tips voor het schrijven van de ideale e-mail), RSS (“Gebruik een RSS-lezer voor nieuws”) en Google (“Bekijk maximaal drie pagina’s op Google”).

Deel III – Gelukkig door internet?

Het hoofdstuk “Is surfen goed of slecht voor je geluk?” vertelt over onderzoeken op het gebied van “happiness” – de relatie tussen geluk en internetgebruik. Vervolgens gaat het hoofdstuk “De informatieparadox: is meer beter?” in op de natuur van de mens: jagen en verzamelen. Verzamelen doen we op internet door op Marktplaats te scharrelen en jagen in spellen zoals World of Warcraft. Ook worden de hersenen bezig gehouden met het maken van puzzeltjes of het oplossen van raadsels. Het hoofdstuk vervolgt met vingerwijzingen naar manieren om beter met de gemakkelijk verkrijgbare hoeveelheid informatie om te gaan en sluit af met het onderwerp “Internetverslaving”.

In “Sociale interactie en Web 2.0” trekt Jim een interessante parallel tussen de piramide van Maslow en de tweede fase die het internet momenteel ingaat (web 2.0). Nadat in de fundamentele behoefte van veiligheid is voorzien (internet is van oorsprong zo gebouwd dat het te allen tijde betrouwbaar kan worden gebruikt door defensie) voorzag het web met mogelijkheden tot bestellen in simpele levensbehoeften. De volgende stap is de behoefte aan sociaal contact waarin we web 2.0 toepassingen als Twitter, Facebook en YouTube kunnen herkennen. Waardering en herkenning, een volgende stap in de piramide, zijn daar ook al zichtbaar. Mensen die deelnemen aan forums op internet hechten vaak grote waarde aan het aantal “punten” dat zij toegekend hebben gekregen op basis van hun bijdrage. Een weblog bijhouden past wat mij betreft prima onder zelfontplooiing. Het web 2.0 vergelijkt Jim met “het nieuwe kampvuur”.

Piramide van Maslow - web 2.0

Dit deel behandelt verder vragen als “Is internet slecht voor je sociale leven?”, “Voor- en nadelen van het gebruik van Facebook”, Twitter en forums. In “Aandacht en productiviteit” aandacht voor flow – om lekker door te kunnen werken is optimale aandacht nodig. Na iedere interruptie kost het relatief veel tijd om weer op gang te komen. Ook komt het misverstand rondom multitasking aan bod (verschillende taken die hetzelfde “type” aandacht vereisen zijn niet te combineren – zoals tegelijkertijd e-mailen, chatten en bellen). Tenslotte haalt Jim tip 21 nog eens aan. Digitale nomaden, mensen die geen vaste werkplek kennen en werken op iedere plek waar Wi-Fi (draadloos internet) en goede koffie verkrijgbaar is. Deze groeiende trend zou het fileprobleem wel eens op kunnen lossen.

Deel IV – Vermijd de e-mailvalkuil

In dit deel geeft Jim met duidelijke voorbeelden onderbouwd aan: “E-mail kost de werkgever geld” en weegt vijf mogelijke oplossingen af:

  1. Stel een e-mailprotocol op zodat duidelijk is voor welk type communicatie e-mail het gepaste medium is. En maak het dan nog efficiënter met afspraken over de opbouw van het onderwerp.
  2. Voor het opstellen van een protocol zijn meer medestanders nodig. Lukt dat niet, beheer dan in ieder geval je eigen mailbox efficiënter. Pas de tips uit dit boekje of van methodieken als Getting Things Done (GTD) toe waardoor je inkomende zaken gestructureerd leert afhandelen waardoor je onder andere e-mailberichten maar eenmaal hoeft te lezen.
  3. Stel een e-mailloze dag in waarin je alleen dringende interne e-mailberichten toe staat. Dit pakt het probleem echter niet aan, de rest van de week is het gebruik van e-mail nog zoals voorheen.
  4. Wacht tot e-mail vervangen wordt door andere media. Zo is een wiki efficiënter om informatie vindbaar en corrigeerbaar beschikbaar te stellen.
  5. Laat betalen voor e-mail opdat er zuiniger mee omgegaan zal worden. Eén cent per e-mailbericht heeft nauwelijks financiële impact maar zorgt er wel voor dat je beter nadenkt voordat je mailtje verstuurt, zeker naar meerdere mensen. Bijkomend voordeel is dat het voor spammers wel een dure grap is waardoor spam zal afnemen en Internet providers een beter businessmodel krijgen.

Tussen de regels door deelt afdelingsmanager Carlo e-mailberichten die niet direct aan hem zijn gericht uit de inbox te filteren om aan het einde van de dag in één keer door te nemen. Op die manier ben je niet de hele dag afgeleid door dergelijke berichten. Ik zou dit nog een stapje verder door willen voeren: let de komende periode eens goed op de berichten die in de inbox terecht komen:

  1. Was het een nieuwsbrief die eigenlijk niet (meer) interessant is? Zoek even naar de afmeldmogelijkheid en meld je direct af.
  2. Was het een verzoek van iemand om toegevoegd te worden tot een sociaal netwerk zoals Twitter, Facebook of LinkedIn? Filter deze e-mailberichten naar een apart mapje of ken ze een apart label toe om ze minder frequent onder ogen te krijgen. Idem voor bevestigingen op uitnodigingen die je zelf aan anderen hebt gedaan. Hetzelfde kun je ook toepassen voor nieuwsbrieven die je niet direct wilt lezen.
  3. Stuurde een collega een bericht dat beter mondeling kan worden afgehandeld? Zet een standaard antwoord klaar voor dergelijke e-mailberichten waarin je vertelt dat je van mening bent dat het onderwerp beter mondeling kan worden besproken. Leg eventueel direct de agenda’s naast elkaar en stuur een datum/tijd mee om dat te doen.

Hoe overleef ik mijn inbox? 31 tips voor een gelukkig online-leven van Jim Stolze

Bestel bij – Bol.com

Geef een antwoord

Je reactie verschijnt pas na goedkeuring. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *