De kracht van mensen

De kracht van mensen benutten

In het boek “De kracht van mensen” vertelt Roland Hameeteman openhartig en bevlogen over zijn ervaringen met het afschaffen van afdelingen, functies en regels. Deze manier van organiseren werkte goed in de vorige eeuw. Tijden veranderen echter en kenniswerk wordt belangrijker. In “De kracht van mensen” vertelt Roland Hameeteman over zijn zoektocht naar een andere manier van organiseren die hij toepast binnen zijn bedrijf E-office.

De kracht van mensen in het kort

De knelpunten van de 20ste eeuwse organisatie beginnen op te spelen:

  • Samenwerking en informatiedeling tussen afdelingen
  • Informatie is macht en wordt achter gehouden
  • Centrale aansturing is traag wegens de vele te doorlopen schijven. Daarbij bestaat de kans bestaat dat de uiteindelijke beslissing niet zal worden uitgevoerd wegens onvoldoende draagvlak.
  • De macht is gecentraliseerd wat gemakkelijk kan leiden tot hebzucht en machtsmisbruik.
  • Doordat deze organisatiestructuur gebaat is bij stabiliteit en eenvormigheid werkt zij per definitie verandering tegen.
  • Creativiteit wordt kort gehouden waardoor talent wegvlucht.

Roland Hameeteman trekt een parallel tussen de geschiedenis van de oorlogsvoering waar onder andere de waarde van individuele mensen is veranderd van inwisselbare strijdkrachten (“kanonnenvoer”) naar zelfstandige vechtmachines. Deze ontwikkeling is in een groot deel van het bedrijfsleven nog niet geaard en Roland Hameeteman wijst erop dat organisaties die zich niet aanpassen het steeds moeilijker gaan krijgen om medewerkers aan zich te binden.

Compleet zelfsturend bleek echter ook niet te werken. De organisatie van Roland Hameeteman kwam niet in beweging toen er geen opdrachten binnenkwamen in 2002. De oplossing hiervoor wordt gevonden in een gulden middenweg tussen deze twee werelden: de strakke processen en de creatieve vrije.

Oervorm van samenwerken

Roland geeft mee de oervorm van samenwerken voor ogen te houden bij het opzetten van een organisatie. Concreet bijvoorbeeld 4 vrienden die om de tafel een vakantie plannen. Hierbij is er maximale interactie, feedback, samenwerking en vertrouwen. De kunst is deze oervorm ook te behouden als mensen gescheiden zijn door tijd en/of locatie. Mensen komen vooral bij elkaar om informatie uit te wisselen, elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen, kennis te delen.

21ste eeuwse technologieën als Internet faciliteren juist deze oervorm. De huidige starters, generatie 1980-2000/Y/Einstein/2.0, is met deze technologie (sociale netwerken, mobiele flexibiliteit) opgegroeid en kan niet zonder. In organisaties wordt er vaak voor gekozen om de toegang tot dergelijke technologieën te ontzeggen.

Mensen willen een zinvolle bijdrage leveren

De eisen die de moderne mens, de kenniswerker, stelt aan een baan zal meer op het immateriële vlak liggen omdat in de materiële behoeften ruimschoots is voorzien. Hierbij kan de schaarste aan kenniswerkers door vergrijzing worden opgeteld. Denk op het immateriële vlak aan persoonlijke groei/ontwikkeling en het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te leveren.

De oude organisatiestructuur met door afdelingen en functies gescheiden verantwoordelijkheden en starre regels houdt zichzelf in stand en blokkeert deze belangrijke persoonlijke groei.

Een zinvolle bijdrage is dus niet het rijker maken van de aandeelhouder of CEO :-)

Succesvolle elementen uit de 20ste eeuw

Hameeteman ontdekte dat mensen twintigste-eeuwse structuren nodig hebben om in de eenentwintigste eeuw succesvol te zijn. Bepaalde zaken zoals financieën moeten procesmatig op orde zijn. Het is van belang om het procesmatige werk te optimaliseren en met zo min mogelijk mankracht te volbrengen want het routinematige karakter van het werk maakt dat het eenvoudig is te automatiseren danwel over te dragen aan lagelonen landen. Daarbij draagt het werk niet bij aan persoonlijke groei.

Voor de creatieve mens schept een helder afgebakend gebied van verantwoordelijkheid juist ruimte. De manager speelt daarbij een belangrijke rol in het faciliteren in tools en coaching, maar niet in het beslissen wat mensen wel en niet mogen weten of doen. Daarnaast blijkt het belangrijk om een aantal elementaire waarden met elkaar af te spreken en een gemeenschappelijk doel na te streven.

De kracht van mensen

“De kracht van mensen” is een persoonlijk en openhartig verslag van een ondernemer die met vallen en opstaan ontdekte hoe u professionals kunt helpen om het beste uit zichzelf te halen. En hoe u de organisatie van de eenentwintigste eeuw moet inrichten. Een manier van werken die verantwoordelijkheid en zelfdiscipline van medewerkers vereist.

De kracht van mensen

Bestel bij – Bol.com

Het boek is rijkelijk geïllustreerd. Door de korte hoofdstukken en de vlotte schrijfstijl leest het boek erg prettig.

Tip: Het hoofdstuk “samenvatting voor drukbezette managers” kan goed gebruikt worden als handvat om een presentatie rondom het boek te verzorgen.

Geef een reactie

Je reactie verschijnt pas na goedkeuring. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.